đồ gỗ khánh chung đồ gỗ khánh chung đồ gỗ khánh chung đồ gỗ khánh chung đồ gỗ khánh chung đồ gỗ khánh chung

Liên hệ

Cơ sở 1: Tổ 1-Ấp Hòa Vinh 1 - Xã Thành Tâm- Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước

Cơ sở 2: Ấp 1 Xã Bình Mỹ - Huyện Củ Chi - Thành Phố Hồ Chi Minh


Địa chỉ:  Vĩnh Phúc

Email : dogokhanhchung@gmail.com

Danh sách các ngân hàng thanh toán chuyển khoản

tai khoan ngan hang
 


Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam(Vietcombank)

Tên tài khoản: Lê Văn Hưng

Số tài khoản: 0021000304214

Ngân Hàng  Vietcombank : Chi nhánh Hà Nội